Photowalk in Tel Aviv

banana beach 11:45 AM

Follow me on Twitter

Like me on Facebook

Follow me on Flickr

Slow shutter speed.
Follow me on Instagram